0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ

Văn phòng luật sư Dragon tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ


Công ty Luật Dragon, ngày 1 tháng 09 năm 2011

 CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG:

Xin Qúy Công ty Luật Dragon tư vấn cho tôi biết các trường hợp được miễn tiền thuế sử dụng đất? Khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ tôi phải đóng những loại thuế nào?

Thông tin của khách hàng

Họ và tên :  Hung Doan

E-mail      : doanhung852010@gmail.com

Công ty Luật Dragon trả lời Qúy Khách như sau:

1. Theo quy định của Nghị định 198/2004/ND-CP về thu tiền sử dụng đất và Nghị định 120/2010/ND-CP sửa đổi một số điều nghị định 198/2004/ND-CP các trường hợp được miễn giảm thuế sử dụng đất như sau:

+ Miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.

+ Đất giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công.

+ Đối với đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; đất để xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đất xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp,khu chế xuất, khu kinh tế;đất xây dựng nhà ở để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

+ Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao.

+ Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

+ Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất.

+ Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

+ Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao để sử dụng vào mục đích lòng hồ thuỷ điện.

2. Khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ phải nộp các khoản thuế và lệ phí như sau:

Thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

– Ngoài ra bạn còn phải lệ phí trước bạ là nộp 0,5% và tiền sử dụng đất (nếu nguồn gốc sử dụng đất trước đây không phải là đất ở).

–  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mọi thông tin, thắc mắc vui lòng liên hệ lại.

Thân ái!

Trên đây là một số gợi ý mang tính tham khảo để Qúy khách có phương hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Qúy khách tới Công ty chúng tôi!

Phí tư vấn là : 300.000 đ ( Ba trăm ngàn đồng Việt Nam)

Số tài khoản Công ty Luật Dragon: 14022626998689  – Tại ngân hàng Kỹ thương Techcombank, Chi nhánh Láng Hạ

Để được tư vấn cụ thể hay biết thêm thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT DRAGON