0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật Luật giao thông 2012

Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
32/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định về kích thước thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ. 09/08/2012 Còn hiệu lực
09/CT-BGTVT Khác Chỉ thị Chỉ thị về tăng cường các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 08/08/2012 Còn hiệu lực
34/2012/TT-BGTVT Đường sắt Thông tư Quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen) 02/08/2012 Còn hiệu lực
30/2012/TT-BGTVT Hàng không Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng 01/08/2012 Còn hiệu lực
29/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 31/07/2012 Còn hiệu lực
1700/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 20/07/2012 Còn hiệu lực
27/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 20/07/2012 Còn hiệu lực
1571/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012 05/07/2012 Còn hiệu lực
25/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng Hội phí tham gia tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) 03/07/2012 Còn hiệu lực
26/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác 02/07/2012 Còn hiệu lực
23/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 29/06/2012 Còn hiệu lực
24/2012/TT-BGTVT Khác Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giao thông vận tải 29/06/2012 Còn hiệu lực
1857/QĐ-BTP Khác Quyết định QUYẾT ĐỊNH về việc đính chính Thông tư số 25/2011/TT-BTP 26/06/2012 Còn hiệu lực
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Đường thủy nội địa Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa 26/06/2012 Còn hiệu lực
21/2012/TT-BGTVT Khác Thông tư Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT 26/06/2012 Còn hiệu lực
18/2012/QH13 Khác Chỉ thị Luật Biển Việt Nam 21/06/2012 Còn hiệu lực
14/2012/QH13 Khác Luật Luật phổ biến giáo dục pháp luật 20/06/2012 Còn hiệu lực
20/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và thuyền viên Cảng vụ hàng hải 15/06/2012 Còn hiệu lực
50/2012/NĐ-CP Hàng không Nghị Định Sửa đổi, bổi sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tế và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng 11/06/2012 Còn hiệu lực
51/2012/NĐ-CP Hàng không Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng 11/06/2012 Còn hiệu lực
19/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô 06/06/2012 Còn hiệu lực
18/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 06/06/2012 Còn hiệu lực
17/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” 29/05/2012 Còn hiệu lực
16/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 25/05/2012 Còn hiệu lực
1121/QD-BGTVT Khác Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 21/05/2012 Còn hiệu lực
08/2012/TT-BYT Đường bộ Thông tư Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 17/05/2012 Còn hiệu lực
73/2012/TT-BTC Khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ 14/05/2012 Còn hiệu lực
15/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về trang bị và sử dụng áo phap cứu sinh, dụng cụ nối cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách sang sông 10/05/2012 Còn hiệu lực
14/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI BẰNG TÀU CAO TỐC THEO TUYẾN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY CỐ ĐỊNH GIỮA CÁC CẢNG, BẾN THUỘC NỘI THỦY VIỆT NAM 27/04/2012 Còn hiệu lực
936/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 27/04/2012 Còn hiệu lực
13/2012/TT-BGTVT Khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 6/4/2010 quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 24/04/2012 Còn hiệu lực
12/2012/TT-BGTVT Hàng không Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng 24/04/2012 Còn hiệu lực
36/2012/NĐ-CP Khác Nghị Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 18/04/2012 Còn hiệu lực
03/2012/UBTVQH13 Khác Pháp lệnh Pháp lệnh pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 16/04/2012 Còn hiệu lực
11/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 12/04/2012 Còn hiệu lực
10/2012/TT-BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ 12/04/2012 Còn hiệu lực
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT Khác Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển 30/03/2012 Còn hiệu lực
650/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011 27/03/2012 Còn hiệu lực
08/2012/TT-BGTVT Khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy 23/03/2012 Còn hiệu lực
09/2012/TT – BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ – BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 23/03/2012 Còn hiệu lực
01/2012/UBTVQH13 Khác Pháp lệnh Pháp lệnh Hợp nhất văn bản 22/03/2012 Còn hiệu lực
07/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 21/03/2012 Còn hiệu lực
21/2012/NĐ- CP Hàng Hải Nghị Định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải 21/03/2012 Còn hiệu lực
557/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hảnh chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 14/03/2012 Còn hiệu lực
18/2012/NĐ-CP Đường bộ Nghị Định Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ 13/03/2012 Còn hiệu lực
41/2012/TT-BTC Hàng Hải Thông tư Hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép – Thị Vải 09/03/2012 Còn hiệu lực
06/2012/TT- BGTVT Đường bộ Thông tư Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 08/03/2012 Còn hiệu lực
05/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển VN 06/03/2012 Còn hiệu lực
04/2012/TT – BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa 29/02/2012 Còn hiệu lực
11/2012/NĐ-CP Khác Nghị Định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm 22/02/2012 Còn hiệu lực
08/2012/NĐ-CP Khác Nghị Định Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ 16/02/2012 Còn hiệu lực
12/2012/QĐ-TTg Hàng Hải Quyết định Quy định thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục hàng không Việt Nam 15/02/2012 Còn hiệu lực
07/2012/NĐ-CP Khác Nghị Định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 09/02/2012 Còn hiệu lực
03/2012/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải 20/01/2012 Còn hiệu lực
06/2012/QĐ-TTg Khác Quyết định Quyết định tham vấn cộng đồng doang nghiệp về các thỏa thuận quốc tế 20/01/2012 Còn hiệu lực
03/2012/NĐ-CP Đường sắt Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật Đường sắt 19/01/2012 Còn hiệu lực
02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT Khác Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh 17/01/2012 Còn hiệu lực
02/2012/QĐ-TTg Khác Quyết định Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 13/01/2012 Còn hiệu lực
02/2012/NĐ-CP Hàng không Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ 11/01/2012 Còn hiệu lực
01/2012/TT-BGTVT Hàng không Thông tư Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam 09/01/2012 Còn hiệu lực

a