0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat giao thong

Luật sư tại Hà Nội trả lời về thủ tục và thời gian xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông

Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư Hà Nội Câu hỏi: Hiện nay, việc quy định về hồ sơ, thủ tục xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông để được điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế còn gây khó khăn cho nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ Công an…

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ…

BỘ CÔNG AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phóc ******* Số:  01/2007/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG…

2012 – Năm An toàn giao thông

Văn phòng luật sư Đà Nẵng - Tháng 9 hằng năm được chọn là Tháng An toàn giao thông (ATGT), chủ đề của Tháng ATGT năm nay là "Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông". Trong Nghị quyết 88/NQ-CP, Chính phủ…

Bài toán giao thông Hà Nội

Cong ty luat Dragon Ha Noi - Những năm qua, thành phố đã đầu tư xây dựng thêm nhiều tuyến đường mới, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn chưa chuyển biến rõ nét. Nạn ùn tắc giao thông ngày càng trở nên bức xúc, bởi…