0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

Văn phòng luật sư Dragon – Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7/2011/TT-BTTTT 01/03/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
2/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
150/2010/TT-BTC 27/09/2010 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
16/2010/TT-BTTTT 19/07/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
11/2010/TT-BLĐTBXH 12/04/2010 Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Toán và thống kê – Báo chí và thông tin – Dịch vụ xã hội – Môi trường và bảo vệ môi trường
4036/2008/QĐ-UBND 30/12/2008 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT 18/12/2008 Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
52/2008/QĐ-BTTTT 02/12/2008 Về việc ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí
2091/QĐ-BTNMT 20/10/2008 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường
48/2008/QĐ-UBND 06/10/2008 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
1390/QĐ-TTG 29/09/2008 Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12/2008/QĐ-BGTVT 21/07/2008 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
3700/BC-UBND 19/06/2008 Về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
44/2008/QĐ-BVHTTDL 16/06/2008 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ văn hoá, thể thao và du lịch
35/QĐ-BTTTT 13/06/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí


Công ty luật Dragon