0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật về Luật phá sản

Luật phá sản – Văn bản pháp luật về Luật phá sản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/2010/NĐ-CP 18/01/2010 Quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
114/2008/NĐ-CP 03/11/2008 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
67/2006/NĐ-CP 11/07/2006 Nghị định hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
21/2004/QH11 24/06/2004 Luật Phá sản
189/CP 23/12/1994 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp
457/KHXX 21/07/1994 Công văn về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp
30/L/CTN 10/01/1994 Luật Phá sản doanh nghiệp
616/PLDS 01/01/1994 Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp


Văn phòng luật Dragon