0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng như Tòa Án liên quan đến Dịch bệnh COVID- 19

Liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 đang được cả nước chung tay đưa ra các biện pháp ngăn chặn hạn chế đảm bảo quyền lợi cho người dân Việt Nam nói chung. Theo như thông báo của Đoàn Luật sư nói riêng cũng như chỉ thị của Chánh Án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đối với các cơ quan tòa án để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Văn phòng Đoàn luật sư TP Hà Nội xin gửi lại công văn đính chính về việc tạm ngừng giao dịch tại Trụ sở Đoàn luật sư Hà Nội.

Kính gửi: – Các tổ chức hành nghề luật sư;

                                        – Các luật sư thành viên Đoàn luật sư TP.Hà Nội;

                                      – Các tổ chức Đoàn thể Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV); gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/2/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm;

Để phòng, chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng cư dân, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “ chống dịch như chống giặc”. Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội nâng mức cảnh báo dịch Covid-19, rà soát cách ly đến nhóm F5 và tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ngày càng cao trong cộng đồng dân cư thủ đô Hà Nội và đặc biệt tại địa bàn quận Tây Hồ khi phát hiện những ca dương tính với COVID-19 mới và đặc thù trụ sở của Đoàn luật sư tại tầng 19 tòa nhà chung cư, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao là hết sức cần thiết.

Ngày 10/03/2020, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phát hành công văn số 58/CV-ĐLS gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận Tây Hồ đề nghị hướng dẫn Đoàn thực hiện công tác tăng cường phòng chống dịch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch tại cộng đồng dân cư quanh khu vực Đoàn luật sư đặt trụ sở làm việc.

Thực hiện Công văn số 26/CV-GTĐT ngày 10/3/2020 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội (đơn vị chủ quản tòa nhà 713 Lạc Long Quân nơi Đoàn luật sư đặt trụ sở) và Văn bản đề ngày 11/3/2020 của Ban quản trị chung cư 18 tầng tòa nhà 713 Lạc Long Quân đề nghị Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tại tầng 19 tòa nhà tạm dừng ngay hoạt động làm việc cũng như các giao dịch, hội họp tại Văn phòng trụ sở Đoàn tầng 19 để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo:

 1. Các Tổ chức Đoàn thể, các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư, nhân viên văn phòng Đoàn tiếp tục quán triệt, nêu cao ý thức, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và thành phố phòng chống dịch Covid-19 về công tác phòng chống dịch tại khu dân cư và cộng đồng.
 2. Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tạm dừng giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính kể từ ngày 13/3/2020 đến hết ngày 26/3/2020. Thời gian trở lại làm việc bình thường vào ngày 27/3/2020.
 3. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, Đại hội đông người tại trụ sở Văn phòng Đoàn. Tăng cường các biện pháp làm việc, trao đổi thông tin trực tuyến qua các phương tiện điện tử.
 4. Chánh văn phòng sắp xếp, phân công nhân viên văn phòng thuộc các bộ phận tối đa 02 người trực vào giờ hành chính trong ngày để tiếp nhận thông tin, tài liệu và các giao dịch cần thiết khác, xin ý kiến Chánh văn phòng để báo cáo Chủ nhiệm hoặc Ban Chủ nhiệm xử lý, giải quyết công việc quan trọng, đột xuất kịp thời.
 5. Thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
 6. Trong thời gian 14 ngày nghỉ, các luật sư, nhân viên văn phòng chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng, chống dịch. Nếu phát hiện hoặc tự xác định nhóm tiếp xúc của bản thân có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì chủ động khai báo thông tin đến nơi cư trú và Chánh văn phòng hoặc các luật sư trong Ban Chủ nhiệm Đoàn.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo để các tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức Đoàn thể Đoàn luật sư, các luật sư thành viên thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội được biết và thực hiện. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, Ban Chủ nhiệm sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình và sẽ có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời./.

Trân trọng!

============================================================

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-Số: 02/2020/CT-CA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

 

 

CHỈ THỊ

Về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân

————-

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là công chức). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

 1. 1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt trong đơn vị.
 2. Từ nay đến hết tháng 3 năm 2020, các Tòa án tập trung thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

2.1. Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án. Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: Gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

2.2 Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thực hiện bằng các phương thức khác như: Qua dịch vụ bưu chính; qua phương tiện điện tử; qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

2.3. Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết; tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong thời gian tạm dừng xét xử, các Thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ để sau khi hết dịch sẽ bố trí lịch xét xử liên tục.

Trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Tăng cường xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện.

2.4. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại Tòa án. Yêu cầu, hướng dẫn họ phải đeo khẩu trang phòng dịch; đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Bố trí phòng tiếp khách riêng. Hàng ngày thực hiện khử khuẩn, vệ sinh phòng tiếp khách, phòng xét xử. Không tiếp khách tại phòng làm việc. Người có nhu cầu làm việc với lãnh đạo, Thẩm phán phải đăng ký trước với Văn phòng hoặc Thư ký lãnh đạo, Thẩm phán.

 1. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử như: Điện thoại, email, zalo, viber,…
 2. Tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đồng ý.
 3. 5. Quán triệt, yêu cầu công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

5.1. Yêu cầu công chức tự xác định nhóm tiếp xúc của bản thân (F1, F2, F3: theo hướng dẫn của Bộ Y tế) chủ động khai báo thông tin chi tiết (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, quá trình tiếp xúc với ai, thời gian, địa điểm…) với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn và theo dõi cách ly; báo cáo với Thủ trưởng đơn vị để tổng hợp danh sách và gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao trước 17h00 ngày 12/3/2020.

Công chức thuộc nhóm nêu trên chủ động thực hiện các biện pháp tự cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như những người đã tiếp xúc gần, thông báo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị diễn biến mới về tình trạng sức khỏe.

Trong thời gian 14 ngày cách ly (kể từ ngày tiếp xúc) nếu xuất hiện các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau ngực, khó thở, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người… phải báo với y tế phường, xã nơi cư trú hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế, để được trợ giúp y tế, đồng thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Khuyến cáo công chức không đi thăm quan, du lịch, lễ hội; hạn chế đến những vùng đang có dịch hoặc có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch; hạn chế đến nơi tập trung đông người, đám hiếu, đám hỷ,…

5.3. Khi ra vào cơ quan phải đeo khẩu trang phòng dịch; đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Khẩu trang y tế được phát miễn phí cho công chức sử dụng trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan. Công chức tiếp xúc trực tiếp với đương sự, người có liên quan và hồ sơ, tài liệu, chứng cứ được trang bị găng tay phòng dịch.

5.4. Chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tự kiểm tra thân nhiệt bản thân và gia đình; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

 1. Tỉnh, thành phố có người, công chức dương tính với Covid-19 thì Thủ trưởng đơn vị phải liên tục cập nhật, thường xuyên báo cáo số lượng công chức, tình hình công chức của đơn vị thuộc nhóm dương tính với Covid-19, các nhóm liên quan (F1, F2, F3), nhóm thuộc diện phải cách ly, khai báo y tế về Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin.
 2. Trường hợp đương sự, người có liên quan đến Tòa án làm việc, giao dịch hoặc công chức của đơn vị xuất hiện các triệu chứng bệnh như: Ho, sốt, đau ngực, khó thở, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người… thì thông báo ngay cho cơ sở y tế hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
 3. Thực hiện khử trùng, vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng làm việc trong cơ quan, đặc biệt là phòng xét xử, phòng tiếp dân, phòng họp. Tổ chức mua và trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, găng tay cho các đơn vị để thực hiện phòng, chống dịch.
 4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại đơn vị và báo cáo kịp thời Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (qua Văn phòng – địa chỉ email: tmth.tatc@toaan.gov.vn) thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị.

Trên đây là Chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngay sau khi nhận được Chỉ thị này cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu. Tùy theo tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 Tòa án nhân dân tối cao sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

 

 Nơi nhận:
– Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện)
– Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;
– Chánh án các TAND, TAQS (để thực hiện);
– Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);
– Đài truyền hình Việt Nam;
– Truyền hình Quốc hội Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải);
– Lưu: VP TANDTC.
CHÁNH ÁN

 

Nguyễn Hòa Bình