0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Tại hà nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại ở một số quận từ ngày 19/6/2014

Khu vực nội đô lịch sử bao gồm 4 quận nội thành cũ là Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, phía Bắc quận Hai Bà Trưng và phía Nam quận Tây Hồ tạm dừng các dự án phát triển nhà ở thương mại là một phần nội dung quan trọng của Quyết định số 996/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND Hà Nội sẽ phải tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô lịch sử đối với với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án trong giai đoạn từ 2012 – 2015. Bên cạnh đó, UBND Hà Nội cũng cần phải thực hiện rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư trên toàn địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật để xác định các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần điều chỉnh, các dự án tạm dừng, các dự án phải dừng.

Theo Quyết định của Thủ tướng, đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố là 23,1m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 6,5 m2/người), trong đó khu vực đô thị 26,6 m2/người, khu vực nông thôn 20,0 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố lên thành 89,7% (năm 2011 tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố là 88,6%); giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống còn 0,05%. Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố Hà Nội là 26,3 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,5 m2/người), trong đó khu vực đô thị 29,1 m2/người, khu vực nông thôn 22,1 m2/người. Mục tiêu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố là 31,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 12,6 m2/người). Trong đó khu vực đô thị 33,8 m2/người, khu vực nông thôn 27,1 m2/người). Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 90%, tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội đạt 30%.

Ngoài ra, Hà Nội phải kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai, đã giao đất nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND Hà Nội ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành, đồng bộ với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trích nguồn văn bản pháp luật

Công ty luật tại Hà Nội