0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

văn phòng luật sư uy tín tại hà nội

Điều 303 Bộ luật Hình sự quy định về tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an…

Điều 303 Bộ luật Hình sự quy định về tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia Chi tiết Điều 303 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 303. Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an…

Điều 280 Bộ luật Hình sự quy định về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển tàu bay  1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều…