0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

mẫu văn bản quyết định

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM I/ NGƯỜI BẢO LÃNH: 1.Họ…