0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Biểu mẫu Giáo dục và đào tạo

Hình ảnh Mô tả
Biều mẫu Giáo dục đào tạo

Quy định viết đề cương, báo cáo tốt nghiệp

1. Quy định viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

2. Quy định viết khóa luận tốt nghiệp

3. Quy định viết đề cương chuyên đề tốt nghiệp

4. Quy định viết đề cương khóa luận tốt nghiệp

Các mẫu đơn cho học sinh sinh viên

1. Đơn xin chấm phúc khảo tốt nghiệp tuyển sinh
2. Đơn xin chấm phúc khảo học phần
3. Đơn xin chuyển trường
4. Đơn xin cấp bản sao văn bằng
5. Đơn xin cấp bản điểm
6. Đơn xin học lại
7. Đơn xin thôi học
8. Đơn xin cấp giấy tốt nghiệp tạm thời
9. Đơn xin chuyển ngành
10. Đơn xin nghỉ học tạm thời
11. Đơn xin thi lại tốt nghiệp
12. Đơn xin xác nhận hoàn tất chương trình
13. Đơn xin xét tốt nghiệp

Mẫu lý lịch khoa học
Mẫu xây dựng đề cương chi tiết các môn học cho chương trình đào tạo cao học
Mẫu hướng dẫn viết đề cương môn học – Dành cho ĐT liên thông từ CĐ lên ĐH
Mẫu báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học
Phiếu lấy ý kiến một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các trường sư phạm
Mẫu biểu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia
Biểu mẫu thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo Ngành học Mầm non và phổ thông
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển viên chức ngạch giáo viên bậc Trung học phổ thông năm học 2011-2012
Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển trường TCCN đến năm 2015
Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thay cho chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Đơn đề nghị cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học
Mẫu tổng hợp phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi

Điều lệ trường Đại học
Lịch giảng dạy
Sổ tay giáo viên
Đơn xin học bổng

Mẫu đề thi – đáp án

1. Mẫu Đề và Đáp án thi tốt nghiệp
2. Mẫu Đề và Đáp án kiểm tra tốt nghiệp
3. Mẫu Đề và Đáp án thi học phần
4. Mẫu Đề và Đáp án kiểm tra môn học

Mẫu tình hình, đánh giá kết quả thi

I. HỆ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG

Tình hình thi lý thuyết
Tình hình thi thực hành – vấn đáp
Đánh giá học phần thực hành
Đánh giá học phần lý thuyết

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Tình hình thi lý thuyết
Tình hình thi thực hành – vấn đáp
Đánh giá học phần lý thuyết
Đánh giá học phần thực hành

III. ĐÀO TẠO NGHỀ

Tình hình kiểm tra lý thuyết
Tình hình kiểm tra thực hành – vấn đáp
Đánh giá môn học lý thuyết
Đánh giá môn học thực hành

IV. THI TỐT NGHIỆP

Tình hình thi lý thuyết
Kết quả thi lý thuyêt
Kết quả thi thực hành

V. BIỂU MẪU KHÁC

Tổng kết điểm thực hành
Phiếu chấm thi lần 1
Biên bản xử lý kỷ luật phòng thi
Công ty luật Dragon tổng hợp

Kích thước: 7M Định dạng: ZIP