0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật cung cấp mẫu văn bản thuế năm 2012

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Mẫu Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế
Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt
Mẫu bảng kê nộp thuế
Thông báo nộp thuế
Tờ khai thuế khoán
Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế
Tờ khai quyết toán thuế dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ %  trên doanh thu tính thuế
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Công ty luật Dragon