0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật lao động

Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động 2012 Trích yếu Dung lượng Định dạng Tải về Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi…