0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu văn bản về Lao động việc làm

Luật sư – Mẫu văn bản về Lao động việc làm

Mẫu văn bản về Lao động việc làm Mô tả và tải về
Bản cam kết (đi kèm hợp đồng lao động)
Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động
Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
Đơn xin cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài
Đơn xin thôi việc
Hợp đồng cung ứng lao động 1
Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài1
Hợp đồng cung ứng lao động 2
Hợp đồng cung ứng lao động
Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài2
Hợp đồng lao động
Hợp đồng cộng tác viên
Hợp đồng lao động (song ngữ Việt- Anh)
Hợp đồng giới thiệu việc làm
Hợp đồng lao động thời vụ
Hợp đồng tuyển lao động
Mẫu nội quy lao động
Phụ lục hợp đồng lao động
Quyết định thôi việc
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc

Công ty luật Dragon