0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

giá dịch vụ luật sư

Quyền tự bào chữa

Văn phòng luật sư Dragon  - Quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa là một trong những quyền và tự do cơ bản của công dân, đã được quy định rõ ràng trong các bản Hiến pháp của nước ta. Bên cạnh việc xác lập nguyên tắc “tư pháp chưa…