0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Công ty luật Dragon tư vấn về Luật thừa kế

Luật sư Công ty luật Dragon tư vấn về Luật  thừa kế


Công ty Luật Dragon, ngày 26 tháng 07 năm 2011

 LUẬT SƯ TƯ VẤN DRAGON:

Xin chào.

Tôi có 1 vấn đề xin cần CÔNG TY LUẬT DRAGON tư vấn giúp đỡ.Vấn đề như sau:

Ông nội tôi có khoảng 800m2 đất thổ (trên lô đất này khi mua nó ba tôi có đóng góp 1 phần tiền cùng với ông nội, và lô đất này do ông nội  nội tôi đứng tên chủ quyền năm 1984). Ông nội  tôi cất nhà trên đó và cho ba tôi cất nhà kế bên, từ đó ba tôi lập nghiệp tại đây vì ba tôi là con trai út nên lo cúng giỗ ông bà, tổ tiên và phụng dưỡng ông bà nội đến tuổi xế chiều và đến nơi an nghỉ cuối cùng (bà nội mất năm 1986 và ông nội mất năm 2009). Trong thời gian trên ông nội tôi có để lại di chúc cho người  anh chú bác thừa hưởng toàn bộ tài sản trên (di chúc đó có chứng thực của phòng công chứng năm 1998). Có thể do ông nội tôi quên trước đó đã để di chúc lại cho anh bà con chú bác với tôi, đến năm 2006 ông nội tôi lập thêm di chúc nữa để toàn bộ tài sản trên cho ba tôi và cô ba thừa hưởng mà ông nội tôi cũng không có hủy bỏ di chúc đầu tiên, nhưng di chúc thứ 2 này ông nội nhờ vợ tôi viết theo lời ông nội tôi rồi ông nội tôi ký tên và tự tay ghi họ tên của ông, di chúc thứ 2 này không có chứng thực của phòng công chứng và cũng không có người ký tên làm chứng khi viết di chúc. Như vậy, xin hỏi tờ di chúc thứ 2 có giá trị pháp lý không và 1 tài sản có tới 2 tờ di chúc như vậy có phù hợp không?

Bây giờ anh bà con chú bác với tôi về (do anh này sống và lập nghiệp nơi khác từ năm 1990) muốn thừa hưởng theo di chúc đầu tiên như vậy có để cho anh bà con tôi thừa hưởng toàn bộ tài sản theo di chúc không?

Rất mong được sự tư vấn luật của quý công, và xin gởi qua email lamthanhtuan1711@yahoo.com.vn Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 07 năm 2011

Lâm Thanh Tuấn

Thông tin của khách hàng

Công ty Luật Dragon, Ban tư vấn luật Dragon trả lời Qúy Khách như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Ðiều 652. Di chúc hợp pháp

1.      Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2.      Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3.      Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4.      Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Ðiều này.

5.      Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Ðiều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản

1.      Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2.      Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Ðiều 655. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Ðiều 653 của Bộ luật này.

Ðiều 662. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc

1.      Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

2.      Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3.      Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

2. Ý kiến tư vấn luật:

Di chúc mới lập năm 2006 được hiểu là di chúc thay thế cho di chúc lập năm 1998, như vậy, di chúc ông nội bạn lập năm 1998 được mặc nhiên hủy bỏ. Việc di chúc mới không có người làm chứng hay không được công chứng, chứng thực vẫn được coi là hợp pháp nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 652 đã nêu ở trên và di sản ông bạn để lại sẽ được chia theo như ý nguyện thể hiện trong di chúc mới lập năm 2006.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Qúy khách tới Văn phòng luật sư Dragon chúng tôi!

Để được tư vấn cụ thể hay biết thêm thông tin xin liên hệ:

DỊCH VỤ LUẬT SƯ DRAGON