0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phần mềm vào facebook năm 2012 của văn phòng luật sư dragon

Văn Phòng Luật sư Dragon cung cấp phần mềm cách để vào được facebook.com. Trước đó trang mạng xã hội này đã bị ngăn chặn vào ngày 4/1/2011 cho đến 30/12/2011.

Phần mềm tiện ích khi các bạn cài đặt và xem hướng dẫn cụ thể, Phần mềm này sẽ là giải pháp hữu ích mà không cản trở tới việc giao lưu chia sẻ trong facebook của các bạn.Cách vào facebook tải theo đường link:

http://vs3.vinadot.com/hotspotshield/HSS-2.09-p64-323.exe

Hoặc bạn có thể tải về máy:

Công ty luật Dragon gửi lời Chúc thành công.