0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật Luật sư tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp của luật sư

Văn phòng luật sư Dragon – Ngày 14-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết năm năm thi hành Luật Luật sư. Ðến dự, có đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, lãnh đạo Sở Tư pháp và đoàn luật sư của 32 tỉnh, thành phố phía bắc.
Luật Luật sư sau gần năm năm triển khai thi hành đã đi vào cuộc sống, thật sự là cơ sở pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Nhờ vậy, hoạt động nghề nghiệp của luật sư không những góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ðội ngũ luật sư ở nước ta đã và đang phát triển nhanh về số lượng. Tính đến tháng 10-2011, trong cả nước đã thành lập 62 đoàn luật sư/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 7.072 luật sư và gần 3.500 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong 2.831 tổ chức hành nghề luật sư (hiện còn tỉnh Lai Châu chưa thành lập được đoàn luật sư).

Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư cũng đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Ðiểm nổi bật về vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư sau năm năm thi hành Luật là sự hoàn thiện về tổ chức từ T.Ư đến cấp tỉnh.

Tuy nhiên, số lượng luật sư hiện có so với dân số còn rất thấp và có sự phát triển mất cân đối lớn giữa khu vực thành thị và khu vực miền núi, trung du. Chất lượng của đội ngũ luật sư còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hơn 2.000 luật sư theo Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987 không được đào tạo một cách bài bản về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Một số luật sư chưa thật sự quan tâm và có ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ thực hiện các quy định của Luật Luật sư, tìm hiểu và thực hiện pháp luật có liên quan như lao động, thuế, tài chính, thống kê… Thực tế này dẫn đến tình trạng một số luật sư có hành vi vi phạm các quy định của Luật Luật sư về trách nhiệm, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật hành nghề của luật sư vẫn chưa được nhận thức một cách đầy đủ, chưa trở thành ý thức tự giác đối với mỗi cá nhân luật sư trong hành nghề và trong cuộc sống.

PV (Nhan Dan)
Công ty luật Dragon