0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Hà Nội cung cấp mẫu văn bản hành chính nghiệp vụ

Luật sư tại Hà Nội cung cấp mẫu văn bản hành chính nghiệp vụ

Mẫu văn bản hành chính nghiệp vụ Mô tả và tải về
Mẫu Bản sao văn bản Mẫu Thư công Mẫu Phiếu gửi Mẫu Phiếu chuyển Mẫu Giấy nghỉ phép Mẫu Giấy đi đường Mẫu Giấy chứng nhận Mẫu Giấy biên nhận Mẫu Biên bản Mẫu Giấy giới thiệu Mẫu Giấy mời Mẫu Công văn Mẫu Văn bản có tên loại khác Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp) Mẫu Quyết định (quy định trực tiếp) Mẫu Nghị quyết (cá biệt).

Văn phòng luật sư Dragon Hải Phòng