0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu hợp đồng tín dụng Ngân hàng

Văn phòng luật sư – Mẫu hợp đồng tín dụng Ngân hàng

Mẫu hợp đồng tín dụng Ngân hàng Mô tả và tải về
Báo cáo nhanh tình hình tài chính đơn vị
Cam kết chuyển nhượng quyền thụ hưởngĐơn xin thế chấp tài sản
Giấy đề nghị vay vốn đối với khách hàng là tổ chức
Giấy nhận nợ

Giấy đề nghị vay vốn ngắn hạn
Giấy đề nghị vay vốn trung, dài hạn
Hợp đồng tín dụng trả góp
Hợp đồng tín dụng trung và dài hạn
Hợp đồng tín dụng từng lần
Hợp đồng tín dụng vay mua xe ô tô đối với khách hàng là tổ chức
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.
Hợp đồng tín dụng ( NH Nông nghiệp).
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức.
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn kiêm bảo đảm tiền vay.
Hợp đồng về bảo lãnh vay vốn nước ngoài.
Quy trình cho vay pháp nhân
Thư trả lời cho vay vốn ngân hàng.
Thư yêu cầu cho vay vốn ngân hàng.
Xin vay vốn ở tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Một số mẫu cho vay cá nhân và doanh nghiệp của Vietcombank

Công ty luật Dragon