0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn và phom mẫu đơn ly hôn năm 2017

Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn trong tình cảm yêu thương, trong sinh hoạt đời sống thường ngày. Việc ly hôn là kết cục đáng buồn mà không vợ chồng nào mong muốn, không những phải thay đổi cuộc sống của chính bản thân mà còn liên quan đến việc nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản.

Văn phòng luật sư Dragon cung cấp mẫu đơn phương xin ly hôn và hướng dẫn cách viết đơn ly hôn có thể do vợ hoặc chồng viết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…

Tôi tên :………………………………………………. năm sinh :…………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:: …………………. ngày và nơi cấp : ……………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)……………………………………………………

Xin được ly hôn với: …………………………….  năm sinh :…………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:………………………….. ngày và nơi cấp :………………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) …………………………………………………………..

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Về con chung: (A2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (A3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

+ Luật sư chuyên tư vấn luật hôn nhân và gia đình cung cấp phom mẫu đơn ly hôn tại đây

+ Phom mẫu đơn thuận tình ly hôn tải tại đây

+ Phom mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do mẫu thuẫn vợ chồng tải tại đây

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

Luật sư uy tín Hà Nội – 1900 599 979