0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 210 Bộ luật Hình sự quy định về tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Chi tiết Điều 210 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

  1. Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoáncủa công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoánhoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán trên cơ sở thông tin này, thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 1.500.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Phân tích 4 yếu tố cấu thành tội phạm:

– Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và biết được thông tin (thông tin nội bộ) liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố.

– Mặt chủ quan của tội phạm:

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

– Khách thể của tội phạm:

Hành vi nêu trên xâm phạm đến quy định về quản lý hoạt động chứng khoán của nhà nước.

– Mặt khách quan của tội phạm:

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

+ Về hành vi: người phạm tội có một trong các hành vi sau:

 • Sử dụng thông tin mà mình biết liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa đựợc công bố (mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng rất lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng) để mua bán chứng khoán.
 • Tiết lộ cung cấp thông tin mà mình biết liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố (mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng rất lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng) cho người khác.
 • Tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán trên cơ sở thông tin mà mình biết liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ công ty đại chúng chưa được công bố (mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng rất lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng).

+ Dấu hiệu khác:

Người thực hiện hành vi trên phải thuộc trường hợp thu lợi bất chính lớn thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Văn bản hướng dẫn:

 • Hướng dẫn khoản 1 về “Công ty đại chúng” và “Quỹ đại chúng”

Luật chứng khoán năm 2006

Điều 25. Công ty đại chúng

  1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Điều 6. Giải thích từ ngữ

 1. Quỹ đại chúnglà quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

====================================================

Công ty luật Dragon chuyên tư vấn pháp luật Hình sự trực tuyến online – 1900 599 979

Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ với Luật sư Hà Nội theo địa chỉ dưới đây.

 1. Trụ sở chính Công ty luật Dragon tại quận Cầu Giấy:  Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 2. VPĐD Công ty luật Dragon tại quận Long Biên: Số 24 Ngõ 29 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội.
 3. Chi nhánh văn phòng luật sư Dragon tại Hải Phòng: Phòng 6 tầng 4 Tòa Nhà Khánh Hội, đường Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng.

Công ty luật Dragon cung cấp biểu phí và thù lao luật sư tham khảo tại đây

Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Minh Long

F: www.facebook.com/congtyluatdragon

Y: www.youtube.com/congtyluatdragon

Trân trọng!