0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư hà nội cung cấp Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Văn Phòng Luật sư tại Hà Nội: Phải áp dụng biện pháp nhận biết với khách hàng lần đầu mở tài khoản. Yêu cầu này được đưa ra tại Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, tổ chức tài chính có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; thực hiện giao dịch có tổng giá trị 300 triệu đồng trở lên/ngày nhưng không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 06 tháng trở lên… Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, casino phải tiến hành biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao dịch tài chính với tổng giá trị 60 triệu đồng trở lên/ngày. Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý và đá quý phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt mua, bán kim loại quý, đá quý có giá trị từ 300 triệu đồng/ngày…

Khách hàng trong các trường hợp nêu trên được nhận biết các thông tin như: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại đối với cá nhân; tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh… đối với tổ chức.

Cũng theo Nghị định này, luật sư, công chứng viên, kế toán viên và chuyên gia pháp lý độc lập phải báo cáo giao dịch đáng ngờ khi: Thay mặt khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu doanh nghiệp; quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác cho khách hàng; giao dịch hoặc quản lý tài khoản cho khách hàng tại các tổ chức tài chính; điều hành, quản lý hoạt động công ty cho khách hàng… Nghị định cũng nhấn mạnh thêm, các đối tượng có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ phải thực hiện báo cáo mà không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng hay giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013 và thay thế Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005.

Văn phòng luật sư Dragon

Trích nguồn văn bản luật việt nam