0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon tư vấn về tranh chấp hợp đồng lao động với công ty nước ngoài

Công ty Luật Dragon tư vấn về tranh chấp hợp đồng lao động với công ty nước ngoài

Xin chào, Công ty luật Dragon

Hiện tại tôi đang làm việc cho một liên doanh với nước ngoài. Tôi vừa nộp đơn thôi việc và cuối Tháng 2/2013 tôi sẽ chính thức nghỉ việc (thông báo trước 45 ngày theo luật lao động).
Vừa rồi, công ty tôi đã thông báo thưởng cho năm 2012 như sau:
1. Loại A: 2.5 Tháng lương
2. Loại B: 2.2 Tháng lương
3. Loại C: 1.95 Tháng lương

Tuy nhiên, trước Tết A/L, công ty chỉ trả thưởng trước 1 Tháng lương. Sau đó, phần còn lại sẽ được trả vào lương Tháng 3 sau khi mọi người đã được đánh giá xếp hạng.
Như vậy, cuối Tháng 2 này, tôi có nhận nốt phần thưởng còn lại hay không? Vì cho dù xếp hạng loại gì thì tối thiểu tôi vẫn được nhận 0.95 Tháng lương nữa – tương đương với đánh giá xếp hạng loại C.

Tôi có thể lập luận rằng vì chương trình thưởng trên là dành cho trọn năm 2012 nên tôi có vẫn có quyền lợi và công ty tôi vẫn phải có trách nhiệm thanh toán cho tôi vì tôi không hề đòi hỏi quyền lợi của năm 2013?

Xin vui lòng tư vấn giúp.

Xin cám ơn và trân trọng kính chào.

Quốc

Văn phòng luật sư Dragon Hà Nội trả lời:

Việc thưởng cho người lao động được Bộ luật lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2004, 2007 ghi nhận tại Điều 64 và được hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về tiền lương. Cụ thể khoản 2 Điều 11 quy định như sau: “Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận”. Đồng thời Điều 43 BLLĐ năm 1994 sửa đổi, bổ sung quy định: “Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”. Như vậy, Công ty anh thưởng cho người lao động trong năm 2012 thì anh đương nhiên được hưởng đủ, vì đây là thưởng cho năm 2012. Vì vậy, nếu anh đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty nơi anh làm việc phải thanh toán đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của anh bao gồm tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp nghỉ việc (nếu anh làm việc từ đủ một năm trở lên). Trong trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài những không quá 30 ngày.

Trên đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách hàng. Mọi yêu cầu cụ thể mời liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY LUẬT DRAGON