0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon hướng dẫn thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Văn phòng luật sư Dragon tại Tphcm – www.vanphongluatsu.com.vn Trình tự thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.( Người nước ngòai thường trúở nước ngoại được nhận con nuôi đích danh trong trường hợp ; Người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất 1 năm)

I. HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN NUÔI CON NUÔI( Điều 31 Luật Nuôi con nuôi , Điều 13 NĐ 19 – NĐ – CP, Hồ sơ gồm 2 bộ và 1 bộ hồ sơ của Người được nhận làm con nuôi ), gồm các giấy tờ sau đây:

1.                  Đơn xin nhận con nuôi ( mẫu TP/CN – 2011/ CNNNg. 04.a)

2.                  Bản sao hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng minh người nước ngoài đang học tập làm việc tại Việt Nam ( thẻ tạm trú, hộ chiếu, giấy phép lao động…)

3.                  Giấy phép nhận con nuôi

4.                  Bản điều tra tâm lý gia đình, xã hội( lấy giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản);

5.                   Giấy khám sức khỏe

6.                  Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân( nếu trong thời kỳ hôn nhân thì giấy chứng nhận đăng kí kết hôn)

7.                  Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi ( mẫu TP?CN – 2011/ CN.06);

8.                  Giấy xác nhận thu nhập

9.                  Phiếu lý lịch tư pháp.

10.              Giấy xác nhận đồng ý cho người nước ngoài được nhận trẻ em VN làm con nuôi( xin ở nước nới người nước ngoài thường trú).

11.              các giấy tờ của người nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự( tại cơ quan đại diện lãnh sự của nước người đó mang quốc tịch tại VN).

II. HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI( Điều 32 Luật Nuôi con nuôi, Điều 14 NĐ 19 – 2011 – NĐ –  CP, Hồ sơ được lập thành 03 bộ), bao gồm các giấy tờ sau:

1.                  Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi

2.                  Giấy khám sức khỏe của trẻ

3.                  Giấy đồng ý cho trẻ em làm con em làm con nuôi

4.                  Bảng tóm tắt đặc điểm sở thích của trẻ

5.                  Hai hình chụp toàn thân của trẻ

6.                  Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, của cha mẹ trẻ,

7.                  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha mẹ trẻ.

III. TRÌNH TỰ GIỜI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Kể từ thời điểm nhận Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi, trong thời hạn 30 ngày, Sở Tư pháp xem xét, và báo cáo với UBND cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do STP trình, nếu UBND cấp tỉnh đồng ý thì thông báo cho STP làm thủ tục chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp, nếu không đồng ý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu đồng ý sẽ lập bản đánh giá việc trẻ em VN đủ điều kiện được làm con nuôi nước ngoài và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nước ngoài thường trú.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú thông báo về sự đồng ý của người nhận con nuôi đối với trẻ em được giới thiệu, xác nhận trẻ em sẽ được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp. Sở Tư pháp trình UBND cấp tỉnh và trong thời hạn 15 ngày UBND cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long