0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật tại Hà nội nói về Windows Media Recorder Pro

Luật sư Hà Nội – Văn phòng luật sư Dragon – Windows Media Recorder (WMR PRO) là cách dễ và cao cấp nhất để ghi lại video và audio từ Internet.

Chỉ việc mở phần mềm, mở video hay audio từ trình duyệt Internet Explorer hay từ chương trình nghe nhạc ưa thích của bạn, vậy là những nội dung sẽ được tự động ghi lại. WMR PRO rất dễ sử dụng trong khi vẫn cung cấp nhiều tùy chọn ghi và xử lý. Một số tùy chọn tiêu biểu như AUTO và Real Time recording(ghi tự động và theo thời gian thực) là độc đáo nhất, chỉ có ở phần mềm này.

Các chức năng sau làm cho Windows Media Recorder trở thành chương trình ghi phổ biến nhất :
Automatic Recording (ghi tự động) – với tùy chọn AUTO, phần mềm sẽ tự động ghi mỗi khi bạn xem video hay audio. Không cần dù chỉ 1 click chuột.
URL Recording (ghi theo URL) – ghi từ URL đã biết. URL có thể được lưu lại trong chế độ ghi theo thời gian thực (Real Time recording modes)
Scheduled Recordings (Ghi theo lịch) – lập lịch đến 50 lần ghi
Multiple Recordings (Ghi nhiều luồng) – có thể ghi đồng thời đến 50 luồng.
Password Protected Content – ghi những nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu
Xử lý, sửa chữa, tinh chỉnh và quản lý file
Các đường dẫn Internet TV, Internet Radio, Video và Audio

Tải về tại đây  

CÔNG TY LUẬT DRAGON