0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật tại Hà Nội – Nâng tiền thù lao luật sư

Văn phòng luật sư tại Hà Nội – Theo tin từ Bộ Tư pháp ngày 2.4 cho hay, bộ này chuẩn bị trình Chính phủ nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 20.11.2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2013. Nội dung quan trọng trong nghị định là vấn đề thù lao đối với luật sư.


Theo quan điểm của Bộ Tư pháp, các quy định trước đây về mức trần thù lao của luật sư là 100.000 đồng/giờ khi luật sư tham gia vụ án hình sự (khoảng 18,5% so với mức lương tối thiểu năm 2007) và 120.000 đồng/ngày khi luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (khoảng 22% so với mức lương tối thiểu năm 2007). Đến nay, mức lương tối thiểu đã tăng (tăng 94,5%).

Vì vậy, quy định mức trần thù lao như trên đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc cử luật sư tham gia tố tụng (theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng). Do đó, dự thảo nghị định mới sẽ quy định nâng mức trần thù lao đối với luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự là 0,2 mức lương tối thiểu/giờ làm việc. Và đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho luật sư là 0,3 mức lương tối thiểu/ngày làm việc.
Luật sư tư vấn Công ty luật Dragon tại Hà Nội