0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư tư vấn về thời hiệu khởi kiện đòi quyền thừa kế

Khách hàng thuê văn phòng luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: Mẹ tôi mất năm 1982. Bố tôi đi bước nữa. Mẹ kế tôi mất năm 2005 và trước khi mất bà có làm tờ khai thừa kế tại phường nhưng không có tên tôi. Cha tôi và mẹ kế có tài sản chung. Xin hỏi thời hiệu để khởi kiện đòi quyền thừa kế là 10 năm tính từ lúc cha tôi mất hay mẹ kế mất? Nay tôi muốn kiện đòi thừa kế trong phần tài sản của cha tôi có được không?


văn phòng Luật sư Dragon trả lời: – Nếu cha đẻ anh mất không để lại di chúc và nếu giữa mẹ kế với chị có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con thì anh vừa được thừa kế di sản của cha đẻ, vừa được thừa kế di sản của mẹ kế. Đối với phần di sản của người cha, do anh chỉ có quyền yêu cầu chia di sản trong thời hạn mười năm kể từ thời điểm người cha chết nên tính đến nay chị đã hết thời hiệu khởi kiện đòi quyền thừa kế. Ngược lại, đối với phần di sản của người mẹ kế, anh vẫn còn thời hiệu khởi kiện đòi chia di sản.

Cũng xin lưu ý thêm: theo hướng dẫn tại nghị quyết 02 ngày 10-8-2004 của hội đồng thẩm phán TAND tối cao, trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu tòa án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết.

văn phòng Luật sư Dragon

Tổng đài tư vấn luật thừa kế di chúc vui lòng liên hệ Luật sư chuyên thừa kế, di chúc theo số 1900 599 979