0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon nhận lời bảo vệ quyền lợi cho Công ty Thẩm Hường

Thẩm Hường thuê dịch vụ Luật sư đi tìm chân lý Kỳ 1: Đại diện cho Công ty luật Dragon – Đoàn Luật sư Hà nội, chính thức bắt tay vào cuộc liên quan đến dấu hiệu vi phạm của Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Công thương ở tỉnh Yên bái, khi thấy dấu hiệu vi phạm hàng loạt liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng, Luật sư Nguyễn Minh Long cùng các cộng sự đã tiến hành rà soát thu thập chứng cứ, để bảo vệ quyền và lợi ích cho Công ty Thẩm Hường vụ việc xảy ra cả một quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi công ty thẩm hường phát hiện ra quyền lợi của mình bị xâm phạm. Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ và làm việc tại cơ quan điều tra tỉnh Yên bái, Luật sư cùng chuyên viên đã làm tại các buổi làm việc vào các ngày 4/10, ngày 8/10 và ngày 9/10/2012 có phòng cảnh sát kinh tế, phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Yên bái, Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên và Ngân hàng No&PTNT tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái, đại diện Luật sư thuộc Công ty Luật Dragon và Công ty Thẩm Hường có biên bản làm việc để nhằm sáng tỏ trong việc cán bộ ngân hàng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác quản lý hoạt động tín dụng.

Ngay sau khi đối chất và làm việc tại cơ quan điều tra Tỉnh Yên bái, Ngày 12 tháng 10 năm 2012 Công ty Thẩm Hường đã có công văn số 39, cv số 41 và số 43 gửi tới Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái; Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Yên Bái với nội dung:

Tôi tên là Trần Thị Hường- Giám đốc Công ty TNHH Thẩm Hường xin được đề nghị quý cơ quan giải quyết việc như sau:

Ngày 04/10/2012 Công ty TNHH Thẩm Hường theo giấy mời và đã đến làm việc tại Phòng CSKT Công an tỉnh Yên Bái. Để giải quyết nội dung đề nghị của Công ty chúng tôi. Tại đây có các thành phần cơ quan chức năng đến giải quyết sự việc gồm: Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Yên Bái; Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên và Ngân hàng No&PTNT tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái, chứng kiến nội dung đối thoại giữa Công ty TNHH Thẩm Hường và Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên. Được ghi nhận tại các biên bản làm việc ngày 04/10/2012; 08/10/2012; 09/10/2012 xác định rõ cán bộ Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên đã có một số việc làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán do Nhà nước quy định, gây hậu quả nghiêm trọng cho Công ty chúng tôi như sau:

1. Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên đã cho bà Lê Thị Anh Đào cán bộ Công ty TNHH Thẩm Hường rút số tiền 5.928.398.000đ. Bằng chữ: (Năm tỷ chín trăm hai mươi tám triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn). Bằng giấy ủy quyền không còn hiệu lực. Được thực hiện thời gian từ: 03/03/2008 đến 03/10/2008, để rút tiền từ tài khoản số: 421101040087 của Công ty TNHH Thẩm Hường (Công ty chúng tôi không ủy quyền cho bà Đào rút tiền).

2. Từ 04/10/2008 đến 31/12/2008. Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên đã cho bà Lê Thị Anh Đào rút số tiền là: 2.611.000.000đ. Bằng chữ: (Hai tỷ sáu trăm mười một triệu đồng chẵn). Tại tài khoản số 8703201000457 của Công ty chúng tôi khi Công ty chúng tôi không ủy quyền cho bà Đào lĩnh tiền (Không có giấy ủy quyền của Công ty TNHH Thẩm Hường).

3. Từ 23/7/2009 đến 31/12/2009 Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên đã cho bà Lê Thị Anh Đào rút số tiền là: 2.088.000.000đ. Bằng chữ: (Hai tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn). Do bà Lê Thị Anh Đào đã lợi dụng, sử dụng giấy ủy quyền được đóng dấu cũ, mang mã số: 1602000136 của Công ty TNHH Thẩm Hường mà con dấu này Công ty chúng tôi đã nộp cho Cơ quan Công an và đổi con dấu mới có mã số là: 5200235992 từ ngày 23/7/2009. (Công ty chúng tôi không ủy quyền cho bà Đào lĩnh tiền).

4. Bà Dương Kim Ngọc – Cán bộ Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên đã làm 02 giấy ủy quyền (giả) năm 2010, năm 2011 mang tên bà Lê Thị Anh Đào để rút số tiền là: 4.580.000.000đ. Bằng chữ: (Bốn tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn) của Công ty chúng tôi.

Trong đó:

+ Năm 2010 là: 3.901.000.000 đ. Bằng chữ: (Ba tỷ chín trăm linh một triệu đồng chẵn).

+ Năm 2011 là: 679.000.000 đ. Bằng chữ: (Sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn).

5. Công ty chúng tôi không ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Trí rút tiền tại số tài khoản 870321000457 (Vì không phải tài khoản của Công ty chúng tôi). Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên đã cùng ông Nguyễn Minh Trí dùng giấy ủy quyền này để rút tiền tại tài khoản số 8703201000457 gây thiệt hại (làm mất) của Công ty chúng tôi, với tổng số tiền là: 7.103.000.000đ. Bằng chữ: (Bảy tỷ một trăm linh ba triệu đồng chẵn).

Các việc làm sai quy định trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty chúng tôi (làm mất) tại tài khoản của chúng tôi ở Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên, với số tiền là: 18.812.000.000đ. Bằng chữ: (Mười tám tỷ tám trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Vậy Công ty chúng tôi đề nghị Quý cơ quan điều tra, xác minh giúp đỡ Công ty chúng tôi thu hồi lại số tiền trên Công ty chúng tôi.

Ngoài số tiền gửi đã nêu ở trên còn có số tiền vay Ngân hàng No&PTNT huyện Trấn Yên. Công ty chúng tôi đề nghị quý cơ quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Như kính gửi;

– Công ty Luật Dragon

– Lưu Công ty.

Công văn số 43Công văn số 41/DDN-TH

Ngoài ra Công ty Thẩm Hường lập báo cáo căn cứ theo hồ sơ Ngân hàng cung cấp tại cơ quan điều tra cũng như hồ sơ Thẩm Hường có trong tay với những tài liệu và dẫn chứng trong việc vi phạm, bằng công văn số 40 BC-TH ngày 15/10/2012 Báo cáo phân tích Ngân hàng giải ngân và thu nợ, gửi tới Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ sự việc,

Hệ lụy của sự việc này làm ảnh hưởng trầm trọng tới hoạt động tài chính của Doanh nghiệp, Công ty thẩm hường bước vào hoạt động kinh doanh theo dự án phát triển chăn nuôi của tỉnh năm 2005 -2010, trong việc cung cấp con giống trâu bò trên toàn địa bàn theo sự phê duyệt của tỉnh. Đến nay Công ty không còn khả năng thanh quyết toán dẫn đến tình trạng kiệt quệ, Công ty thẩm hường đã làm đơn gõ cửa tới các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc tại Tỉnh Yên Bái.

Còn nữa….