0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm về giáo dục và đào tạo

Công ty luật Dragon – Văn bản quy phạm về giáo dục và đào tạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
16/2011/QĐ-UBND 25/04/2011 Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2011/QĐ-UBND 06/04/2011 V/v quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
11/CT-UBND 28/03/2011 Về việc tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hoá và giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư
11/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
9/2011/TT-BGDĐT 24/02/2011 Ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp
7/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
6/2011/TT-BGDĐT 11/02/2011 Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2/2011/TT-BGDĐT 20/01/2011 Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoávăn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT 31/12/2010 Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuýtại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
42/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Ban hành Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
118/2010/NĐ-CP 29/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
115/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
2342/QĐ-TTG 23/12/2010 Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao
37/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG 15/12/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
32/2010/TT-BGDĐT 02/12/2010 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
2160/QĐ-TTG 26/11/2010 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015
2123/QĐ-TTG 22/11/2010 Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015
31/2010/TT-BGDĐT 18/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Van phong luat su Dragon