0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật chứng khoán

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật chứng khoán

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/2011/TT-BTC 16/03/2011 Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
27/2010/TT-BTC 26/02/2010 Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phíhoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoánvà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
161/2004/NĐ-CP 07/09/2004 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
110/2002/TT-BTC 12/12/2002 Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm
74/2000/TT-BTC 19/07/2000 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
22/2000/NĐ-CP 10/07/2000 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
39/2000/QĐ-TTg 27/03/2000 Quy định tạm thời lưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
127/99/QĐ-BTC 22/10/1999 Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán

Van phong luat Dragon