0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Theo quy định pháp luật, việc xử lý xe vi phạm giao thông không có chủ đến nhận như thế nào?

Phúc đáp câu hỏi của Quý khách hàng liên quan đến cơ quan điều tra tạm giữ hàng chục nghìn chiếc xe vi phạm quy định an toàn giao thông. Xin hỏi Luật sư Hà Nội, theo quy định pháp luật, việc xử lý xe vi phạm giao thông không có chủ đến nhận như thế nào?

Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) có quan điểm như sau:

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. (có hiệu lực từ ngày 01/5/2020).

Theo đó, quy trình xử lý phương tiện khi không có chủ đến nhận được xử lý như sau:

  • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì Cơ quan công an ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tạm giữ phương tiện vi phạm.
  • Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì Cơ quan công an có thẩm quyền tịch thu phương tiện phải ra quyết định tịch thu tang vật, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước.
  • Trình tự bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm để sung công quỹ được thực hiện theo các quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thứ 1, Cơ quan công an có thẩm quyền tịch thu, xử lý phương tiện kí Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản sẽ tự thực hiện Quy chế đấu giá, niêm yết đấu giá, phát hành hồ sơ đấu giá để người có nhu cầu mua đăng ký, tổ chức cho người đăng ký mua xem tài sản đấu giá,

Thứ 2, Cơ quan công an có thẩm quyền tịch thu, xử lý phương tiện thỏa thuận với thỏa thuận với tổ chức đấu giá tài sản về Địa điểm tổ chức đấu giá (Điều 37 Luật Đấu giá tài sản 2016); Tiền đặt trước (theo Điều 39 Luật Đấu giá tài sản); Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá (theo Điều 40 Luật Đấu giá tài sản).

Thứ 3, sau khi có kết quả đấu giá, Cơ quan công an có thẩm quyền tịch thu, xử lý phương tiện ký Hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá; sau khi kí Hợp đồng 2 bên giao nhận tài sản và tiền. Số tiền có được từ hoạt động bán đấu giá phương tiện vi phạm sẽ được Cơ quan công an có thẩm quyền sung công quỹ Nhà nước.

Mời các bạn đón đọc : 

Những Quy Định Về Bảo Lãnh Phương Tiện Khi Vi Phạm Giao Thông Theo Nghị Định 31/2020/NĐ-CP Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/5/2020

Công ty Luật Dragon trân trọng cảm ơn!

Thạc sĩ luật sư Nguyễn Minh Long – Chuyên tư vấn Luật giao thông đường bộ.

Điện thoại: 0983019109

Email: dragonlawfirm@gmail.com