0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

vận chuyển hoặc mua bán phương tiện

Điều 254 Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện,…

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc…