0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Sổ theo dõi khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật sư mẫu TP-LS-40

Sổ theo dõi khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật…

TP-LS-40 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên đoàn Luật sư Việt Nam/ Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):…………………… SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI/TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU…