0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Nghề luật sư

Nghề luật sư nội bộ

Luật sư “trong nhà” Thật ra, khái niệm luật sư nội bộ không phải là mới mẻ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Trước đây và kể cả bây giờ, tại các doanh nghiệp nhà nước đều tồn tại một bộ phận có tên gọi là phòng…

Luật sư Thịnh Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký liên đoàn luật sư Việt Nam phát biểu Quy tắc đạo đức và…

Luật sư Hà Nội - Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư là thước đo về hành vi xử sự của luật sư trong các quan hệ hành nghề. Thể hiện ý thức trách nhiệm của luật sư khi cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng nhằm xây dựng…