0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat su rieng

Nghề luật sư nội bộ

Luật sư “trong nhà” Thật ra, khái niệm luật sư nội bộ không phải là mới mẻ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Trước đây và kể cả bây giờ, tại các doanh nghiệp nhà nước đều tồn tại một bộ phận có tên gọi là phòng…

LUẬT SƯ TRANH TỤNG

LUẬT SƯ TRANH TỤNG Công ty Luật Dragon cung cấp dịch vụ Luật sư tranh tụng trong nhiều lĩnh vực  sau: I- Luật sư riêng II- Luật sư tranh tụng tại tòa A- Luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp B- Luật sư tranh…