0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật tại Hà Nội tư vấn về thủ tục lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Luật sư tại Hà Nội tư vấn luật doanh nghiệp: Công ty chúng tôi ở Czech, muốn sang Việt Nam mở cơ sở để xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam sang thị trường châu Âu. Vậy để có thể xuất khẩu hàng hóa, chúng tôi cần mở “văn phòng đại diện” hay mở “chi nhánh của công ty” tại Việt Nam? Có thể mở “văn phòng đại diện” hoặc “chi nhánh của công ty” ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được không? Mong Công ty luật Hà Nội giải đáp cho tôi (Nguyễn Mạnh Hùng, Praha, CH Czech)

Văn phòng luật sư Dragon trả lời thư bạn đọc

Theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25-7-2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì: “Văn phòng đại diện” chỉ được thực hiện chức năng văn phòng liên lạc; xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của thương nhân mà mình đại diện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện; các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép chứ không được trực tiếp thực hiện các hoạt động “mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa” như chi nhánh.

Do vậy, để có thể trực tiếp xuất khẩu hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang thị trường nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài phải làm thủ tục thành lập “chi nhánh của công ty” tại Việt Nam.

Pháp luật hiện hành chỉ quy định “Không được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện, chi nhánh” chứ không hạn chế số lượng “văn phòng đại diện” hoặc “chi nhánh” của thương nhân nước ngoài mở tại Việt Nam.

Vì vậy, trong trường hợp cần thiết, thương nhân nước ngoài có thể mở “chi nhánh” ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật Dragon

Email: congtyluatdragon@yahoo.com