0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật tài chính

Thông tư hướng dẫn thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua Cổng thông tin điện…

Van phong luat su - Kể từ ngày 01/01/2011, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010. Theo đó, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện…