0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Van phong luat su – Kể từ ngày 01/01/2011, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010.


Theo đó, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 24h trong ngày và 07 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết). Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0h đến 24h cùng ngày. Các giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (không áp dụng đối với trường hợp đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp), giao dịch điện tử trong khai thuế và giao dịch điện tử trong nộp thuế và không điều chỉnh giao dịch điện tử về thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu. Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đảm bảo các điều kiện sau: có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực; có khả năng truy cập và sử dụng mạng internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế.

Để đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử, người nộp thuế lập tờ khai theo mẫu ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc gửi bản giấy đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông báo về việc đăng ký khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế. Kể từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hình thức khai thuế điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử, người nộp thuế không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác.

Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế. Cơ quan thuế gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (gọi tắt là dịch vụ T-VAN) trong trường hợp sử dụng dịch vụ này, chậm nhất 15 phút sau khi người nộp thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN hoàn thành việc gửi hồ sơ thuế điện tử. Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thì người nộp thuế không bị phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Việc lưu trữ chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo thời hạn do pháp luật quy định như đối với chứng từ giấy. Trường hợp chứng từ điện tử hết thời hạn lưu trữ theo quy định nhưng có liên quan đến tính toàn vẹn về thông tin của hệ thống thông tin và các chứng từ điện tử đang lưu hành thì tiếp tục được lưu trữ cho đến khi việc hủy chứng từ điện tử hoàn toàn không ảnh hưởng đến các giao dịch điện tử khác thì mới được tiêu hủy.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011./.

Theo So tu phap

Cong ty luat Dragon