0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ

Điều 377 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp…

Điều 377 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật Chi tiết Điều 377  Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp…