0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 347 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 347 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt…

Điều 347 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép Chi tiết Điều 347 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 347. Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại…