0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn

Văn phòng luật sư Dragon – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, trong đó bổ sung quy định hồ sơ đăng ký hộ tịch gửi qua hệ thống bưu chính; rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn.


Cụ thể, theo Nghị định mới ban hành, thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Hồ sơ đăng ký hộ tịch có thể gửi qua hệ thống bưu chính

Cũng theo Nghị định 06/2012/NĐ-CP, khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình 2 loại giấy tờ sau đây để kiểm tra:

1- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

2- Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

Việc gửi hồ sơ đăng ký hộ tịch qua hệ thống bưu chính tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP chưa quy định thì nay tại Nghị định 06/2012/NĐ-CP đã được bổ sung. Theo đó, trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ quy định nêu trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Thời hạn giải quyết việc đăng ký hộ tịch

Nghị định cũng bổ sung quy định cụ thể thời hạn giải quyết việc đăng ký hộ tịch và hồ sơ đăng ký hộ tịch. Theo đó, đối với những việc hộ tịch mà Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết, thì thời hạn được tính theo ngày làm việc.

Đối với những việc hộ tịch mà Nghị định 158/2005/NĐ-CP không quy định thời hạn giải quyết, thì được giải quyết ngay trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

Các giấy tờ phải nộp và xuất trình khi thực hiện các việc hộ tịch được lập thành 1 bộ hồ sơ.
Nghị định 06/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2012.

Theo CTTĐT Chính phủ

Công ty luật Dragon