0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Luật sư tư vấn Văn phòng luật Dragon Hải Phòng – Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Bắt đầu từ hôm nay 5.7, khi Thông tư số 16 của Bộ Tài nguyên – Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai chính thức có hiệu lực, thời gian giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được giảm xuống chỉ còn 33 ngày thay vì 50 ngày như trước đây.

Trong đó, thời gian giải quyết các công việc tại UBND cấp xã không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra; tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; tại cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và thời gian thực hiện việc ký giấy chứng nhận của UBND cấp huyện là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quang Duẩn

Theo TNO

Công ty luật Dragon