0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phấn đấu có 50 luật sư có thể tranh tụng quốc tế

Tại buổi tiếp lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam chiều nay (18/6), Thủ tướng mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp tích cực để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ công lý, lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

images1811713_ls
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất là bước phát triển mới của giới luật sư Việt Nam, đồng thời thể hiện thành quả của công cuộc đổi mới và cải cách tư pháp ở nước ta.

 Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tổ chức luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được củng cố, thực hiện nghiêm túc các qui định của Luật Luật sư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn cao, góp phần bảo vệ công lý, lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, không để oan, sai; thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh.

Để Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực sự là ngôi nhà chung của các luật sư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Liên đoàn cần xây dựng bộ máy gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt Luật Luật sư, Điều lệ của Liên đoàn Luật sư; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhiều luật sư giỏi; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn cho các luật sư.

Thủ tướng đồng ý giao các bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội giải quyết một số đề nghị của Liên đoàn về hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam hứa với Thủ tướng sẽ tập trung xây dựng đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, trong đó có 30-50 luật sư có đủ trình độ, năng lực tham gia tư vấn, tranh tụng quốc tế, góp phần bảo vệ quyền lợi của Tổ quốc, công bằng, công lý và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Liên đoàn sẽ đoàn kết xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả và là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giới luật sư và các đoàn luật sư trong cả nước.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)