0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Chiến lược Phát triển luật giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020

Số văn bản 206
Ký hiệu 2004/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/12/2004
Người ký Phan Văn Khải
Trích yếu QĐ phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tải về xem tại đây