0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Chủ tịch nước: Luật sư phải độc lập

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo Chính trị và thảo luận của đại diện các đoàn luật sư, Chủ tịch nước Nguyễn

Minh Triết nói: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, luật sư phải độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ Hiến pháp và đạo đức nghề nghiệp“.

 Theo Chủ tịch nước, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân và doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng, tạo điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động cho giới luật sư.

Tuy nhiên, theo dự thảo Báo cáo Chính trị do Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc trình, so với nhu cầu về dịch vụ pháp lý hiện nay và xu thế gia tăng nhu cầu này trong những năm tới, số lượng luật sư nước ta còn chưa tương xứng.

Tỷ lệ số luật sư trên dân số ở Việt Nam là 1/20.700, trong khi đó, ở Singapore là1/1.000 và Mỹ là 1/250… Thậm chí, có tỉnh như Lai Châu còn chưa có đủ luật sư để thành lập đoàn luật sư. Số luật sư chỉ tập trung ở các đô thị lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là một thách thức cho Việt Nam trong thời gian tới. Mặt khác, chất lượng của luật sư vẫn chưa đủ đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ tư vấn cũng như cải cách tư pháp. Một số luật sư còn chưa nhận thức đúng về vai trò của mình.

 

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Số lượng và chất lượng luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu. (Ảnh: tư liệu)

Ông Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Thời gian tới, giới luật sư cần trau dồi kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, chính uy tín và danh tiếng nghề nghiệp đòi hỏi các luật sư tham gia tích cực vào việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo“.

 Hoan nghênh sự ra đời của Liên đoàn Luật sư toàn quốc, người đứng đầu Nhà nước nói, trách nhiệm của Liên đoàn là phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về luật sư để phát triển đội ngũ luật sư có trình độ ngang tầm với khu vực và thế giới. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động của giới luật sư, chú trọng cơ chế nâng cao hiệu lực của giới luật sư trong tranh tụng và trợ giúp, tư vấn pháp lý.

Diễn ra trong hai ngày 11 và 12/5, Đại hội sẽ thảo luận dự thảo báo cáo chính trị, tiến hành bầu ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư.

Chủ tịch nước lưu ý, các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn Luật sư phải hội đủ các tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, đạo đức, đặc biệt phải có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động tư pháp.

Văn Phòng luật sư Dragon (theo chinhphu.vn)