0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu văn bản áp dụng cho Doanh nghiệp

Mẫu văn bản áp dụng cho Doanh nghiệp

Mẫu văn bản áp dụng cho Doanh nghiệp Mô tả và tải về
Mẫu Thành lập doanh nghiệp

Bảng chữ cái trong đặt tên doanh nghiệp
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền
Danh sách thành viên công ty công ty hợp danh
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giấy biên nhận
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD
Giấy chứng nhận ĐKDN công ty cổ phần
Giấy chứng nhận ĐKDN công ty hợp danh
Giấy chứng nhận ĐKDN công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giấy chứng nhận ĐKDN công ty TNHH một thành viên
Giấy chứng nhận ĐKDN doanh nghiệp tư nhân
Giấy đề nghị cấp đổi GCNĐKDN
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp DNTN
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
Giấy đề nghị ĐKDN công ty cổ phần
Giấy đề nghị ĐKDN công ty hợp danh
Giấy đề nghị ĐKDN công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giấy đề nghị ĐKDN công ty TNHH một thành viên
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin
Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử
Mã cấp tỉnh,huyện dùng cho ĐK hộ kinh doanh
Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ dùng trong các mẫu giấy

Mẫu Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh-VPĐD-Địa điểm kinh doanh
Thông báo lập chi nhánh-VPĐD-Địa điểm kinh doanh
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Thông báo thay đổi nội dung ĐK hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm KD
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ ĐKDN

Mẫu Chấm dứt, Tạm dừng, Giải thể Doanh nghiệp

Thông báo V.v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Thông báo V.v đăng ký giải thể của doanh nghiệp
Thông báo V.v doanh nghiệp giải thể
Thông báo V.v giải thể doanh nghiệp
Thông báo V.v kiểm tra thông tin về ĐKKD và ĐK thuế
Thông báo V.v lập chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài
Thông báo V.v sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
Thông báo V.v sửa đổi, bổ sung hồ sơ ĐKDN
Thông báo V.v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Thông báo V.v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thông báo V.v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh
Thông báo V.v vi phạm của HKD thuộc trường hợp phải thu hồi GCNĐKHKD
Thông báo V.v yêu cầu DN đăng ký mã số thuế
Thông báo V.v yêu cầu DN tạm ngừng KD ngành, nghề KD có điều kiện
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh
Thông báo giải thể công ty cổ phần
Thông báo giải thể công ty TNHH
Thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đăng ký đầu tư trong và ngoài nước

Bản dk cấp GCN đầu tư phụ lục 1.1
Bản dk cấp GCN đầu tư phụ lục 1.2
Bản dk cấp GCN đầu tư phụ lục 1.3
Bản dk điều chỉnh đăng ký kinh doanh phụ lục 1.7
Bản dk điều chỉnh dự án đầu tư phụ lục 1.12
Bản dk điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1.4
Bản dk điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1.5
Bản dk điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1.6
Bản dk điều chỉnh giấy phép đầu tư phụ lục 1.16
Bản dk đổi GCN đầu tư phụ lục 1.14
Bản dk đổi loại hình DN phụ lục 1.15
Bản dk dự án đầu tư phụ lục 1.11
Mẫu Nội bộ doanh nghiệp

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần
Mẫu danh sách công ty TNHH hai thành viên
Mẫu điều lệ cổ phần
Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên
Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên
Bản dk lại DN va DADT phụ lục 1.13
BB định giá tài sản
BB họp công ty
BB họp đồng ý cho góp vốn
BB thoả thuận góp vốn
Đơn xin góp vốn
Nội quy lao động
QĐ bổ nhiệm
Sổ cổ đông
Sổ thành viên

Mẫu Chia tách, Sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng doanh nghiệp

Bán doanh nghiệp tư nhân
Hợp nhất doanh nghiệp
Quyết định chia doanh nghiệp
Quyết định chuyển đổi
Quyết định tách công ty
Sáp nhập doanh nghiệp
Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
Thông báo thay đổi vốn điều lệ
Thông báo thay đổi, chuyển nhượng cổ phần

Văn phòng luật sư Dragon