0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn về quy trình chấm dứt văn phòng đại diện

Những thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện. Nhận được yêu cầu tư vấn luật của Quý khách hàng cho trường hợp Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (VPĐD)

Văn phòng luật sư tại Hà Nội xin được đưa ra một số ý kiến pháp lý như sau:

I. QUY TRÌNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng báo với ba số báo liên tiếp.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin trả con dấu cho Phòng quản lý hành chính về TTXH – công an Hà Nội. Nếu chưa khắc dấu sẽ hướng dẫn Quý khách làm đơn xin xác nhận chưa khắc dấu VPĐD

Bước 3: Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động VPĐD tại Sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ chấm dứt hoạt động VPĐD bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD;

2. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc chấm dứt hoạt động VPĐD của doanh nghiệp hoặc;

3. Ba số báo liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động VPĐD;

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

5. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu)

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của VPĐD.

Bước 4: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với Công ty trên Hà Nội

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian đăng báo: 30 ngày (theo quy định pháp luật)

Thời gian chấm dứt hoạt động VPĐD: 15 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật)

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đối với Công ty trên tại Hà Nội: 7 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật).

III. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ thù lao cho luật sư theo quy định bảng phí luật sư tại Công ty uật Dragon.

Xem biểu phí tại: https://www.vanphongluatsu.com.vn/phi-thue-luat-su-va-nguyen-tac-tinh-phi-dich-vu-phap-ly/

Phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có).

Trên đây là bản trả lời sơ bộ của chúng tôi đối với yêu cầu của Quý Công ty. Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi với Quý Công ty về những thông tin bổ sung nếu Quý Công ty có yêu cầu.

Cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ luật sư chúng tôi.

Tham khảo luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Ban tư vấn Luật Doanh Nghiệp – Luật sư Nguyễn Minh Long