0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat su gioi o viet nam

Đạo đức nghề luật sư

Văn phòng luật sư - Đạo đức nghề luật sư QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ CHƯƠNG I: YÊU CẦU CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ Quy tắc 1.  Giữ gìn phẩm giá và uy tín nghề nghiệp. Đối với luật sư việc giữ gìn phẩm giá và uy tín là bổn…