0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn về Luật thương mại

Văn phòng luật sư Dragon Hải Phòng – Luật sư tư vấn về Luật thương mại


Qua trao đổi em trình bày với chị một số nội dung thế này:

–       Công ty em  là một công ty bán hàng qua truyền hình. Sắp tới công ty em dự định tổ chức hai chương trình khuyến mại.

+ Một là tặng áo đi mưa ( theo em biết là nó thuộc Điều 8 ND 37/2006 ). Em chỉ cần thực hiện thông báo cho sở Công thương thôi. Thế nhưng chương trình này áp dụng cho khách hàng trên toàn quốc. Như vậy có cần thiết thông báo cho 63 sở công thương, hay chỉ cần thông báo cho sở công thương TP.Hồ Chí Minh. ( trụ sở chính của công ty em ở TP.Hồ Chí Minh). Khách hàng mua hàng phải gọi điện đặt hàng tại Tp.Hồ Chí Minh.

+Hai là chương trình tích lũy tiền: Thời gian áp dụng từ: 1-/7/2011 – 30/9/2011 Chương trình này được áp dụng như sau: Với mỗi khách hàng mua hàng tại công ty sẽ được tích lũy 100 ngàn. Số tiền tích lũy này sẽ được sử dụng cho lần mua hàng thứ hai tại công ty. Đến thời điểm ngày 31/12/2011 khách hàng không sử dụng, số tiền tích lũy sẽ hết hạn.

Em hỏi:

+ Về thời gian thì có bị hạn chế gì không ạ! Theo em biết chương trình 2 không có quy định trong luật thì có bị giới hạn về thời gian không?

+ Chương trình thứ hai không có trong luật thì có nhất thiết phải thực hiện đăng ký khuyến mại tại cục xúc tiến thương mại (Bộ công thương hay không).Theo thông tư 07/2007 thì trong trường hợp thực hiện tại một tỉnh thành thì đăng ký tại sở. Nhiều tỉnh thành thì đăng ký tại Bộ. Đối với trường hợp của công ty em nên đăng ký ở đâu.

Về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty em có đủ chức năng kinh doanh theo quy định.

Xin cảm  ơn chị nhiều.

Thay mặt Ban tư vấn, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

1. Theo Luật Thương mại năm 2005 thì các hình thức khuyến mại bao gồm:

a. Dùng thử hàng mẫu miễn phí: Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

b. Tặng quà: Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

c. Giảm giá: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

d. Tặng phiếu mua hàng: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

e. Phiếu dự thi: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

f. Các chương trình may rủi: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

g. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên: theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

h. Chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí.”

Theo đó, chương trình khuyến mại thứ nhất của Công ty bạn là thuộc hình thức tặng quà

Còn chương trình khuyến mại thứ 2 thuộc hình thức khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều 15, Mục 3, chương 2 Nghị định 37/2006/ND-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định việc thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại:

“1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại”.

Theo quy định ở trên, nếu chương trình khuyến mại thứ nhất của Công ty bạn được áp dụng cho khách hàng trên toàn quốc thì bạn cần phải thông báo cho Sở Công thương của tất các tỉnh trên toàn quốc.

3. Điều 17 Nghị định 37/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì việc thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại quy định về các chương trình khuyến mại ngoài các hình thức quy định tại Mục 2 Chương 2 Nghị định 37/2006/ND-CP

“1. Các chương trình khuyến mại ngoài các hình thức quy định tại Mục 2 Chương này chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công thương.

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, Bộ Công thương xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản chấp thuận của Bộ Công thương.

5. Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại phải có văn bản báo cáo Bộ Công thương về kết quả chương trình khuyến mại”.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định rõ về thời hạn áp dụng cho chương trình khuyến mại thứ 2 của Công ty bạn, tuy nhiên bạn vẫn phải đăng ký thời hạn cho chương trình này và khi đã hết hạn khuyến mại thì phải có vă bản báo cáo cho Bộ Công thương về kết quả chương trình khuyến mại.

3. Mục 3 chương II Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 6/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

“3. Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công thương (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Công thương (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), bao gồm:

a) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

b) Các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP”.

Theo đó nếu chương trình khuyến mại tích lũy tiền của Công ty bạn được thực hiện trên tất cả các tỉnh thành của Việt Nam thì Công ty bạn sẽ phải tiến hành đăng ký tại Bộ Công Thương.

Luật sư  Nguyễn Minh Long

CÔNG TY LUẬT DRAGON