0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp

KÍNH CHÀO LUẬT SƯ!

Tôi muốn hỏi là theo quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề đối với hộ kinh doanh cá thể thì chỉ cần 1 người trong hộ có chứng chỉ hành nghề là hợp lệ vậy trong trường hợp Doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp không có chứng chỉ hành nghề mà người khác có (người có chứng chỉ hành nghề và người đứng tên trên giấy phép kinh doanh là hai người khác nhau) như vậy có hợp pháp không? và có thể làm giấy ủy quyền cho nhau được không? Nếu không hợp pháp thì sao vẫn được cấp giấy phép kinh doanh vì theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2006 về đăng ký kinh doanh dẫn chiếu đến khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 thì người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 14. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Xin luật sư tư vấn giúp

Chân thành cám ơn Luật sư!

Thay mặt Văn phòng luật sư Dragon, Ban tư vấn luật trả lời Qúy Khách như sau:

Nghị định 88/2006 mà Quý khách đưa ra đã không còn hiệu lực thi hành vào ngày 1/6/2011. Hiện nay thủ tục đăng ký kinh doanh dựa trên các quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh .

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 43/2010/NĐ-CP thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ có: “bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề”.

Đồng thời khoản 3 Điều 9 Nghị định 102/2010/NĐ-CP cũng có quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật, việc đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc doanh nghiệp hoặc ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

Như vậy có bắt buộc chủ doanh nghiệp tư nhân phải có giấy phép hành nghề hay không còn tùy thuộc vào ngành, nghề kinh doanh mà Doanh nghiệp tư nhân lựa chọn. Do đó doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể được cấp giấy đăng ký kinh doanh mặc dù chủ  doanh nghiệp tư nhân không có chứng chỉ hành nghề.

Còn vấn đề có thể ủy quyền cho nhau hay không thì pháp luật cũng có quy định khi người đại diện của công ty vắng mặt trong thời gian 30 ngày hay khi người đại diện công ty không thể trực tiếp giải quyết vấn đề của công ty thì có thể làm giấy ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Qúy khách tới văn phòng luật sư Dragon!

Để được tư vấn cụ thể hay biết thêm thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT DRAGON